بالا
 

تخت تاشو دو نفره عمودی

خوابی خوش را تجربه کنید

محصولات سفارشی

مدل آتوسا

مدل آرمیتا

مدل افسون

مدل آنوشا

مدل بهرخ

مدل بهین

مدل بوژان

مدل بیتا

مدل پارمیدا

مدل پانته آ

مدل پرتو

مدل پرنیا

مدل پریس

مدل پوپک

مدل تارا

مدل تندیس

مدل ویستا

مدل درسا

مدل هلیا

مدل دیبا

مدل تینا

مدل پارمیس

مدل سپیدار

مدل آیدا

محصولات استاندارد

COD:A2/1
سرویس تخت خواب تاشو دیواری عمودی دو نفره بهین جا چوب با عمق cm 45:
- تخت خواب کمجا دیواری دونفره با ابعاد تشکcm 140*200 و cm 160*200 می باشد. فضایی که تختخواب دیواری به تنهایی از اتاق خواب اشغال می کند cm153 و cm173 به ترتیب در عرض و cm215 در ارتفاع و عمقcm 45 است.
- برای باز شدن تخت خواب تاشو فضایی به اندازه cm 230 مورد نیاز می باشد.
- در سمت راست تخت کمجا میزآرایش دو کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm50 در عرض و عمق cm 45 است.
- در سمت چپ تختخواب کمجا کمد دو درب با ۳ کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm 80 در عرض و عمق cm 45 است.

کدکالا ، نوع کالا ، عمق ، عرض ، ارتفاع ، قیمت(ریال)
T-153 -تخت دونفره تاشوعمودی -(۱۴۰) – ۴۵ – ۱۵۳ – ۲۱۵ –   ۰۰٫۰۰۰
VT2-50 – ویترین عرض ۵۰ – دو کشو ۴۵ – ۵۰ – ۲۱۵ –            ۰۰۰٫۰۰۰
VT2-50 – ویترین عرض ۵۰ – دو کشو ۴۵ – ۵۰ – ۲۱۵                ۰۰٫۰۰۰
جمع کل ۰۰,۰۰۰

COD:A2/2
سرویس تخت خواب تاشو دیواری عمودی دو نفره بهین جا چوب با عمق cm 45:
- تخت خواب کمجا دیواری دونفره با ابعاد تشکcm 140*200 و cm 160*200 می باشد. فضایی که تختخواب دیواری به تنهایی از اتاق خواب اشغال می کند cm153 و cm173 به ترتیب در عرض و cm215 در ارتفاع و عمقcm 45 است.
- برای باز شدن تخت خواب تاشو فضایی به اندازه cm 230 مورد نیاز می باشد.
- در سمت راست تخت کمجا میزآرایش دو کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm50 در عرض و عمق cm 45 است.
- در سمت چپ تختخواب کمجا کمد دو درب با ۳ کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm 80 در عرض و عمق cm 45 است.

کدکالا –  نوع کالا – عمق – عرض – ارتفاع – قیمت(ریال)
T-173 – تخت دونفره تاشوعمودی  -(۱۶۰) – ۴۵ – ۱۷۳ – ۲۱۵ –           ۰۰٫۰۰۰
K3-60 – کمد لباس ۶۰ سه کشو درب بلند – ۴۵ – ۶۰ – ۲۱۵ –             ۰۰۰٫۰۰۰
VT-40 – ویترین عرض ۴۰ – ۴۵ – ۴۰ – ۲۱۵ –                                     ٫۰۰۰٫۰۰۰
VT1-60 – ویترین عرض ۶۰ – تک کشو – ۴۵ – ۶۰ – ۲۱۵ –                    ۰۰٫۰۰۰
KTR-50 – کتابخانه کناری راست عرض (۵۰) – ۴۵ – ۵۰ – ۲۱۵ –            ۰۰٫۰۰۰

                                جمع کل ٫۰۰۰٫۰۰۰

COD:A2/3
 سرویس تخت خواب تاشو دیواری عمودی دو نفره بهین جا چوب با عمق cm 45:
- تخت خواب کمجا دیواری دونفره با ابعاد تشکcm 140*200 و cm 160*200 می باشد. فضایی که تختخواب دیواری به تنهایی از اتاق خواب اشغال می کند cm153 و cm173 به ترتیب در عرض و cm215 در ارتفاع و عمقcm 45 است.
- برای باز شدن تخت خواب تاشو فضایی به اندازه cm 230 مورد نیاز می باشد.
- در سمت راست تخت کمجا میزآرایش دو کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm50 در عرض و عمق cm 45 است.
- در سمت چپ تختخواب کمجا کمد دو درب با ۳ کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm 80 در عرض و عمق cm 45 است.

کدکالا – نوع کالا – عمق – عرض – ارتفاع – قیمت(ریال)
T-173-  تخت دونفره تاشوعمودی (۱۶۰) – ۴۵ – ۱۷۳ – ۲۱۵ –          ۰۰٫۰۰۰
K2-50 – کمد لباس ۵۰ دو کشو درب بلند – ۴۵ – ۵۰ – ۲۱۵ –           ۰۰۰٫۰۰۰
VT2-50 – ویترین عرض ۵۰ دو کشو – ۴۵ – ۵۰ – ۲۱۵ –                    ۰۰٫۰۰۰
VTV-100-  ویترین تی وی عرض ۱۰۰ – ۴۵ – ۶۰ – ۲۱۵ –                ۰۰٫۰۰۰
جمع کل ۰۰٫۰۰۰

 COD:A2/4
 سرویس تخت خواب تاشو دیواری عمودی دو نفره بهین جا چوب با عمق cm 45:
- تخت خواب کمجا دیواری دونفره با ابعاد تشکcm 140*200 و cm 160*200 می باشد. فضایی که تختخواب دیواری به تنهایی از اتاق خواب اشغال می کند cm153 و cm173 به ترتیب در عرض و cm215 در ارتفاع و عمقcm 45 است.
- برای باز شدن تخت خواب تاشو فضایی به اندازه cm 230 مورد نیاز می باشد.
- در سمت راست تخت کمجا میزآرایش دو کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm50 در عرض و عمق cm 45 است.
- در سمت چپ تختخواب کمجا کمد دو درب با ۳ کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm 80 در عرض و عمق cm 45 است.

کدکالا – نوع کالا – عمق – عرض – ارتفاع – قیمت(ریال)
T-153 – تخت دونفره تاشوعمودی (۱۴۰) – ۴۵ -۱۵۳ – ۲۱۵ –               ۰۰٫۰۰۰
ma-50 – میز آرایش عرض ۵۰ – ۴۵ – ۵۰ – ۲۱۵ –                               ۰۰۰٫۰۰۰
K3-80s – کمد لباس ۸۰ سه کشو دو درب کوتاه – ۴۵ – ۸۰ – ۲۱۵ –       ٫۰۰۰٫۰۰۰
جمع کل ٫۰۰۰٫۰۰۰

مشخصات و لیست قیمت هرتکه
مشخصات و لیست قیمت هرتکه
مشخصات و لیست قیمت هرتکه
مشخصات و لیست قیمت هرتکه
مشخصات و لیست قیمت هرتکه