بالا
 

تخت تاشو دو نفره عمودی.

برای قلبهای بزرگ هیچ خانه ایی کوچک نیست

محصولات سفارشی

مدل آتوسا

مدل آرمیتا

مدل افسون

 مدل آنوشا

مدل بهرخ

مدل بهین

مدل بوژان

مدل بیتا

مدل پارمیدا

مدل پانته آ

مدل پرتو

مدل پرنیا

مدل پریس

مدل پوپک

مدل تارا

مدل تندیس

مدل تینا

مدل درسا

مدل دیبا

مدل هلیا

مدل ویستا

مدل آیدا

 مدل پارمیس

مدل سپیدار

محصولات استاندارد

تخت تاشو  :  COD:A2/1
سرویس تخت خواب تاشو دیواری عمودی دو نفره بهین جا چوب با عمق cm 45:
– تخت خواب کمجا دیواری دونفره با ابعاد تشکcm 140*200 و cm 160*200 می باشد. فضایی که تختخواب دیواری به تنهایی از اتاق خواب اشغال می کند cm153 و cm173 به ترتیب در عرض و cm215 در ارتفاع و عمقcm 45 است.
– برای باز شدن تخت خواب تاشو فضایی به اندازه cm 230 مورد نیاز می باشد.
– در سمت راست تخت کمجا میزآرایش دو کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm50 در عرض و عمق cm 45 است.
– در سمت چپ تختخواب کمجا کمد دو درب با ۳ کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm 80 در عرض و عمق cm 45 است.

کدکالا – نوع کالا – عمق – عرض – ارتفاع –  قیمت(ریال)
T-153 – تخت دونفره تاشوعمودی (۱۴۰) – ۴۵ – ۱۵۳ – ۲۱۵ –      ۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰
VT2-50 – ویترین عرض ۵۰ دو کشو – ۴۵ – ۵۰ – ۲۱۵ –               ۸٫۳۰۰۰٫۰۰۰
VT2-50 – ویترین عرض ۵۰ دو کشو – ۴۵ – ۵۰ – ۲۱۵ –                 ۸٫۳۰۰٫۰۰۰
جمع کل ۳۸٫۱۰۰٫۰۰۰

تخت کمجا : COD:A2/2
سرویس تخت خواب تاشو دیواری عمودی دو نفره بهین جا چوب با عمق cm 45:
– تخت خواب کمجا دیواری دونفره با ابعاد تشکcm 140*200 و cm 160*200 می باشد. فضایی که تختخواب دیواری به تنهایی از اتاق خواب اشغال می کند cm153 و cm173 به ترتیب در عرض و cm215 در ارتفاع و عمقcm 45 است.
– برای باز شدن تخت خواب تاشو فضایی به اندازه cm 230 مورد نیاز می باشد.
– در سمت راست تخت کمجا میزآرایش دو کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm50 در عرض و عمق cm 45 است.
– در سمت چپ تختخواب کمجا کمد دو درب با ۳ کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm 80 در عرض و عمق cm 45 است.

کدکالا – نوع کالا – عمق – عرض – ارتفاع –  قیمت(ریال)
T-173 – تخت دونفره تاشوعمودی (۱۶۰) – ۴۵ – ۱۷۳ – ۲۱۵ –         ۲۲٫۸۰۰٫۰۰۰
K3-60 – کمد لباس ۶۰ سه کشو درب بلند – ۴۵ – ۶۰ – ۲۱۵ –         ۹٫۹۰۰۰٫۰۰۰
VT-40 – ویترین عرض ۴۰ – ۴۵ – ۴۰  – ۲۱۵ –                                ۷٫۰۰۰٫۰۰۰
VT1-60 – ویترین عرض ۶۰ تک کشو – ۴۵ – ۶۰ – ۲۱۵ –                   ۸٫۸۰۰٫۰۰۰
KTR-50 – کتابخانه کناری راست عرض (۵۰) – ۴۵ – ۵۰ – ۲۱۵ –         ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
جمع کل ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰

تخت کم جا : COD:A2/3

سرویس تخت خواب تاشو دیواری عمودی دو نفره بهین جا چوب با عمق cm 45:

-تخت خواب کمجا دیواری دونفره با ابعاد تشکcm  ۱۴۰*۲۰۰ و cm  ۱۶۰*۲۰۰  می باشد. فضایی که تختخواب دیواری به تنهایی از اتاق خواب اشغال می کند cm153 و cm173 به ترتیب در عرض و cm215 در ارتفاع و عمقcm  ۴۵ است.

-برای باز شدن تخت خواب تاشو فضایی به اندازه cm  ۲۳۰ مورد نیاز می باشد.

-در سمت راست تخت کمجا میزآرایش دو کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm50 در عرض و عمق cm 45 است.

-در سمت چپ تختخواب کمجا  کمد دو درب با ۳ کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm 80 در عرض و عمق cm 45 است.

کدکالا – نوع کالا – عمق – عرض – ارتفاع –  قیمت(ریال)
T-173 – تخت دونفره تاشوعمودی (۱۶۰) – ۴۵ – ۱۷۳ – ۲۱۵ –         ۲۲٫۸۰۰٫۰۰۰
K2-50 – کمد لباس ۵۰ دو کشو درب بلند – ۴۵ – ۵۰ – ۲۱۵ –           ۹٫۵۰۰۰٫۰۰۰
VT2-50 – ویترین عرض ۵۰ دو کشو – ۴۵ – ۵۰ – ۲۱۵ –                    ۸٫۳۰۰٫۰۰۰
VTV-100 – ویترین تی وی عرض ۱۰۰ – ۴۵ – ۶۰ – ۲۱۵ –                ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰
جمع کل ۵۴٫۱۰۰٫۰۰۰

تختخواب کم جا : COD:A2/4
سرویس تخت خواب تاشو دیواری عمودی دو نفره بهین جا چوب با عمق cm 45:
-تخت خواب کمجا دیواری دونفره با ابعاد تشکcm 140*200 و cm 160*200 می باشد. فضایی که تختخواب دیواری به تنهایی از اتاق خواب اشغال می کند cm153 و cm173 به ترتیب در عرض و cm215 در ارتفاع و عمقcm 45 است.
-برای باز شدن تخت خواب تاشو فضایی به اندازه cm 230 مورد نیاز می باشد.
-در سمت راست تخت کمجا میزآرایش دو کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm50 در عرض و عمق cm 45 است.
-در سمت چپ تختخواب کمجا کمد دو درب با ۳ کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm 80 در عرض و عمق cm 45 است.

کدکالا – نوع کالا – عمق – عرض – ارتفاع –  قیمت(ریال)

T-153 – تخت دونفره تاشوعمودی (۱۴۰) – ۴۵ – ۱۵۳ – ۲۱۵ –             ۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰
ma-50 – میز آرایش عرض ۵۰ – ۴۵ – ۵۰ – ۲۱۵ –                              ۹٫۵۰۰۰٫۰۰۰
K3-80s – کمد لباس ۸۰ سه کشو دو درب کوتاه – ۴۵ – ۸۰ – ۲۱۵ –      ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰
جمع کل ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰

تختخواب تاشو : COD:A2/5
سرویس تخت خواب تاشو دیواری عمودی دو نفره بهین جا چوب با عمق cm 45:
-تخت خواب کمجا دیواری دونفره با ابعاد تشکcm 140*200 و cm 160*200 می باشد. فضایی که تختخواب دیواری به تنهایی از اتاق خواب اشغال می کند cm153 و cm173 به ترتیب در عرض و cm215 در ارتفاع و عمقcm 45 است.
-برای باز شدن تخت خواب تاشو فضایی به اندازه cm 230 مورد نیاز می باشد.
-در سمت راست تخت کمجا میزآرایش دو کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm50 در عرض و عمق cm 45 است.
-در سمت چپ تختخواب کمجا کمد دو درب با ۳ کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm 80 در عرض و عمق cm 45 است.

کدکالا – نوع کالا – عمق – عرض – ارتفاع –  قیمت(ریال)

T-173 – تخت دونفره تاشوعمودی (۱۶۰) – ۴۵ – ۱۷۳ – ۲۱۵ –           ۲۲٫۸۰۰٫۰۰۰
KTL-50 – کتابخانه کناری چپ عرض (۵۰) – ۴۵ – ۵۰ – ۲۱۵ –            ۷٫۵۰۰۰٫۰۰۰
VT5-75 – ویترین داراور عرض ۷۵ پنج کشو – ۴۵ – ۷۵ – ۲۱۵ –           ۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰
KC-79 – کمد کنج ۷۹*۷۹ – ۷۹ – ۷۹  – ۲۱۵ –                               ۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰
MA-60 – میز آرایش عرض ۶۰ – ۴۵ – ۶۰ – ۲۱۵ –                             ۹٫۸۰۰٫۰۰۰
KTR-50 – کتابخانه کناری راست عرض (۵۰) – ۴۵ – ۵۰ – ۲۱۵ –          ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
جمع کل ۷۲٫۱۰۰٫۰۰۰

تخت خواب تاشو : COD:A2/6
سرویس تخت خواب تاشو دیواری عمودی دو نفره بهین جا چوب با عمق cm 45:
-تخت خواب کمجا دیواری دونفره با ابعاد تشکcm 140*200 و cm 160*200 می باشد. فضایی که تختخواب دیواری به تنهایی از اتاق خواب اشغال می کند cm153 و cm173 به ترتیب در عرض و cm215 در ارتفاع و عمقcm 45 است.
-برای باز شدن تخت خواب تاشو فضایی به اندازه cm 230 مورد نیاز می باشد.
-در سمت راست تخت کمجا میزآرایش دو کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm50 در عرض و عمق cm 45 است.
-در سمت چپ تختخواب کمجا کمد دو درب با ۳ کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm 80 در عرض و عمق cm 45 است.

کدکالا – نوع کالا – عمق – عرض – ارتفاع –  قیمت(ریال)

T-173 – تخت دونفره تاشوعمودی (۱۶۰) – ۴۵ – ۱۷۳ – ۲۱۵ –                ۲۲٫۸۰۰٫۰۰۰
K4-80 – کمد لباس ۸۰ چهارکشو درب بلند – ۴۵ – ۸۰ – ۲۱۵ –               ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰
K4-60 – کمد لباس ۶۰ چهار کشو درب بلند – ۴۵ – ۷۵ – ۲۱۵ –              ۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰
K4-50 – کمد لباس ۵۰ چهار کشو درب بلند – ۴۵ – ۵۰ – ۲۱۵ –               ۹٫۹۰۰٫۰۰۰
KB-173 – کابینت فوقانی تخت دونفره عمودی  – ۴۵ – ۱۷۳ – ۵۰ –           ۷٫۷۰۰٫۰۰۰
KB-80 – کابینت فوقانی عرض ۸۰ – ۴۵ – ۸۰ – ۵۰ –                              ۳٫۹۵۰٫۰۰۰
KB-60 – کابینت فوقانی عرض ۶۰ – ۴۵ – ۶۰ – ۵۰ –                              ۳٫۳۰۰٫۰۰۰
KB-50 – کابینت فوقانی عرض۵۰ – ۴۵ – ۵۰ – ۵۰ –                               ۳٫۱۵۰٫۰۰۰
جمع کل ۷۳٫۷۰۰٫۰۰۰

تخت دیواری : COD:A2/8
سرویس تخت خواب تاشو دیواری عمودی دو نفره بهین جا چوب با عمق cm 45:
-تخت خواب کمجا دیواری دونفره با ابعاد تشکcm 140*200 و cm 160*200 می باشد. فضایی که تختخواب دیواری به تنهایی از اتاق خواب اشغال می کند cm153 و cm173 به ترتیب در عرض و cm215 در ارتفاع و عمقcm 45 است.
-برای باز شدن تخت خواب تاشو فضایی به اندازه cm 230 مورد نیاز می باشد.
-در سمت راست تخت کمجا میزآرایش دو کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm50 در عرض و عمق cm 45 است.
-در سمت چپ تختخواب کمجا کمد دو درب با ۳ کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm 80 در عرض و عمق cm 45 است.

کدکالا – نوع کالا – عمق – عرض – ارتفاع –  قیمت(ریال)

T-153 – تخت دونفره عمودی (۱۴۰) – ۴۵ – ۱۵۳ – ۲۱۵ –                   ۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰
K4-80 – کمد لباس ۸۰ چهارکشو درب بلند – ۴۵ – ۸۰ – ۲۱۵ –             ۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰
MA4-50 – میز آرایش چهار کشو عرض ۵۰ – ۴۵ – ۷۵ – ۲۱۵ –              ۱۰٫۲۵۰٫۰۰۰
B-153 – کابینت فوقانی تخت دونفره عمودی – ۴۵ – ۱۵۳ – ۵۰ –            ۶٫۸۵۰٫۰۰۰
KB-80 – کابینت فوقانی عرض۸۰ – ۴۵ – ۵۰ ۵۰ –                               ۳٫۹۵۰٫۰۰۰
KB-50 – کابینت فوقانی عرض ۵۰ – ۴۵ – ۸۰ – ۵۰ –                            ۳٫۱۵۰٫۰۰۰
جمع کل ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰

تختخواب دیواری : COD:A2/9
رویس تخت خواب تاشو دیواری عمودی دو نفره بهین جا چوب با عمق cm 45:
-تخت خواب کمجا دیواری دونفره با ابعاد تشکcm 140*200 و cm 160*200 می باشد. فضایی که تختخواب دیواری به تنهایی از اتاق خواب اشغال می کند cm153 و cm173 به ترتیب در عرض و cm215 در ارتفاع و عمقcm 45 است.
-برای باز شدن تخت خواب تاشو فضایی به اندازه cm 230 مورد نیاز می باشد.
-در سمت راست تخت کمجا میزآرایش دو کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm50 در عرض و عمق cm 45 است.
-در سمت چپ تختخواب کمجا کمد دو درب با ۳ کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm 80 در عرض و عمق cm 45 است.

کدکالا – نوع کالا – عمق – عرض – ارتفاع –  قیمت(ریال)

T-153 – تخت دونفره تاشوعمودی (۱۴۰) – ۴۵ – ۱۵۳ – ۲۱۵ –           ۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰
MA4-50 – میز آرایش چهار کشو عرض ۵۰ – ۴۵ – ۷۵ – ۲۱۵ –            ۱۰٫۲۵۰٫۰۰۰
جمع کل ۳۱٫۷۵۰٫۰۰۰

COD.A2-10
سرویس تخت خواب تاشو دیواری عمودی دو نفره بهین جا چوب با عمق cm 45:
-تخت خواب کمجا دیواری دونفره با ابعاد تشکcm 140*200 و cm 160*200 می باشد. فضایی که تختخواب دیواری به تنهایی از اتاق خواب اشغال می کند cm153 و cm173 به ترتیب در عرض و cm215 در ارتفاع و عمقcm 45 است.
-برای باز شدن تخت خواب تاشو فضایی به اندازه cm 230 مورد نیاز می باشد.
-در سمت راست تخت کمجا میزآرایش دو کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm50 در عرض و عمق cm 45 است.
-در سمت چپ تختخواب کمجا کمد دو درب با ۳ کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm 80 در عرض و عمق cm 45 است.

کدکالا – نوع کالا – عمق – عرض – ارتفاع –  قیمت(ریال)

T-173 – تخت دونفره تاشوعمودی (۱۶۰) – ۴۵ – ۱۷۳ – ۲۱۵ –        ۲۲٫۸۰۰٫۰۰۰
Kt-60 – کتابخانه عرض ۶۰ – ۴۵ – ۶۰ – ۲۱۵ –                              ۸٫۵۰۰٫۰۰۰
k-80 – کمد لباس ۸۰ دو درب – ۴۵ – ۸۰ – ۲۱۵ –                         ۱۰٫۷۰۰٫۰۰۰
جمع کل ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰