تلفن : 88354632
تلفن : 88354632
شرکت بهین جا چوب
شرکت بهین جا چوب با برخورداری از امکانت روز قادر به ساخت کلیه سفارشات تخت خوابهای تاشو دیواری ( کم جا ) در ابعاد و طرح های مختلف بسته به سلیقه و محدودیت های مشتریان عزیز
دنبال کردن :
بالا
 

تخت تاشو دو نفره عمودی.

برای قلبهای بزرگ هیچ خانه ایی کوچک نیست

محصولات سفارشی

مدل آتوسا

مدل آرمیتا

مدل افسون

 مدل آنوشا

مدل بهرخ

مدل بهین

مدل بوژان

مدل بیتا

مدل پارمیدا

مدل پانته آ

مدل پرتو

مدل پرنیا

مدل پریس

مدل پوپک

مدل تارا

مدل تندیس

مدل تینا

مدل درسا

مدل دیبا

مدل هلیا

مدل ویستا

مدل آیدا

 مدل پارمیس

مدل سپیدار

محصولات استاندارد

COD:A2/1
سرویس تخت خواب تاشو دیواری عمودی دو نفره بهین جا چوب با عمق cm 45:
– تخت خواب کمجا دیواری دونفره با ابعاد تشکcm 140*200 و cm 160*200 می باشد. فضایی که تختخواب دیواری به تنهایی از اتاق خواب اشغال می کند cm153 و cm173 به ترتیب در عرض و cm215 در ارتفاع و عمقcm 45 است.
– برای باز شدن تخت خواب تاشو فضایی به اندازه cm 230 مورد نیاز می باشد.
– در سمت راست تخت کمجا میزآرایش دو کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm50 در عرض و عمق cm 45 است.
– در سمت چپ تختخواب کمجا کمد دو درب با ۳ کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm 80 در عرض و عمق cm 45 است.

کدکالا – نوع کالا – عمق – عرض – ارتفاع –  قیمت(ریال)
T-153 – تخت دونفره تاشوعمودی (۱۴۰) – ۴۵ – ۱۵۳ – ۲۱۵ –      21.500.000
VT2-50 – ویترین عرض ۵۰ دو کشو – ۴۵ – ۵۰ – ۲۱۵ –               8.3000.000
VT2-50 – ویترین عرض ۵۰ دو کشو – ۴۵ – ۵۰ – ۲۱۵ –                 8.300.000
                          جمع کل ۳۸٫۱۰۰٫۰۰۰

COD:A2/2
سرویس تخت خواب تاشو دیواری عمودی دو نفره بهین جا چوب با عمق cm 45:
– تخت خواب کمجا دیواری دونفره با ابعاد تشکcm 140*200 و cm 160*200 می باشد. فضایی که تختخواب دیواری به تنهایی از اتاق خواب اشغال می کند cm153 و cm173 به ترتیب در عرض و cm215 در ارتفاع و عمقcm 45 است.
– برای باز شدن تخت خواب تاشو فضایی به اندازه cm 230 مورد نیاز می باشد.
– در سمت راست تخت کمجا میزآرایش دو کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm50 در عرض و عمق cm 45 است.
– در سمت چپ تختخواب کمجا کمد دو درب با ۳ کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm 80 در عرض و عمق cm 45 است.

کدکالا – نوع کالا – عمق – عرض – ارتفاع –  قیمت(ریال)
T-173 – تخت دونفره تاشوعمودی (۱۶۰) – ۴۵ – ۱۷۳ – ۲۱۵ –         22.800.000
K3-60 – کمد لباس ۶۰ سه کشو درب بلند – ۴۵ – ۶۰ – ۲۱۵ –         9.9000.000
VT-40 – ویترین عرض ۴۰ – ۴۵ – ۴۰  – 215 –                                7.000.000
VT1-60 – ویترین عرض ۶۰ تک کشو – ۴۵ – ۶۰ – ۲۱۵ –                   8.800.000
KTR-50 – کتابخانه کناری راست عرض (۵۰) – ۴۵ – ۵۰ – ۲۱۵ –         7.500.000
                           جمع کل ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰

COD:A2/3

سرویس تخت خواب تاشو دیواری عمودی دو نفره بهین جا چوب با عمق cm 45:

-تخت خواب کمجا دیواری دونفره با ابعاد تشکcm  140*200 و cm  160*200  می باشد. فضایی که تختخواب دیواری به تنهایی از اتاق خواب اشغال می کند cm153 و cm173 به ترتیب در عرض و cm215 در ارتفاع و عمقcm  45 است.

-برای باز شدن تخت خواب تاشو فضایی به اندازه cm  230 مورد نیاز می باشد.

-در سمت راست تخت کمجا میزآرایش دو کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm50 در عرض و عمق cm 45 است.

-در سمت چپ تختخواب کمجا  کمد دو درب با ۳ کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm 80 در عرض و عمق cm 45 است.

کدکالا – نوع کالا – عمق – عرض – ارتفاع –  قیمت(ریال)
T-173 – تخت دونفره تاشوعمودی (۱۶۰) – ۴۵ – ۱۷۳ – ۲۱۵ –         22.800.000
K2-50 – کمد لباس ۵۰ دو کشو درب بلند – ۴۵ – ۵۰ – ۲۱۵ –           9.5000.000
VT2-50 – ویترین عرض ۵۰ دو کشو – ۴۵ – ۵۰ – ۲۱۵ –                    8.300.000
VTV-100 – ویترین تی وی عرض ۱۰۰ – ۴۵ – ۶۰ – ۲۱۵ –                13.500.000
                             جمع کل ۵۴٫۱۰۰٫۰۰۰

COD:A2/4
سرویس تخت خواب تاشو دیواری عمودی دو نفره بهین جا چوب با عمق cm 45:
-تخت خواب کمجا دیواری دونفره با ابعاد تشکcm 140*200 و cm 160*200 می باشد. فضایی که تختخواب دیواری به تنهایی از اتاق خواب اشغال می کند cm153 و cm173 به ترتیب در عرض و cm215 در ارتفاع و عمقcm 45 است.
-برای باز شدن تخت خواب تاشو فضایی به اندازه cm 230 مورد نیاز می باشد.
-در سمت راست تخت کمجا میزآرایش دو کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm50 در عرض و عمق cm 45 است.
-در سمت چپ تختخواب کمجا کمد دو درب با ۳ کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm 80 در عرض و عمق cm 45 است.

کدکالا – نوع کالا – عمق – عرض – ارتفاع –  قیمت(ریال)

T-153 – تخت دونفره تاشوعمودی (۱۴۰) – ۴۵ – ۱۵۳ – ۲۱۵ –             21.500.000
ma-50 – میز آرایش عرض ۵۰ – ۴۵ – ۵۰ – ۲۱۵ –                              9.5000.000
K3-80s – کمد لباس ۸۰ سه کشو دو درب کوتاه – ۴۵ – ۸۰ – ۲۱۵ –      12.000.000
                                 جمع کل ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰

COD:A2/5
سرویس تخت خواب تاشو دیواری عمودی دو نفره بهین جا چوب با عمق cm 45:
-تخت خواب کمجا دیواری دونفره با ابعاد تشکcm 140*200 و cm 160*200 می باشد. فضایی که تختخواب دیواری به تنهایی از اتاق خواب اشغال می کند cm153 و cm173 به ترتیب در عرض و cm215 در ارتفاع و عمقcm 45 است.
-برای باز شدن تخت خواب تاشو فضایی به اندازه cm 230 مورد نیاز می باشد.
-در سمت راست تخت کمجا میزآرایش دو کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm50 در عرض و عمق cm 45 است.
-در سمت چپ تختخواب کمجا کمد دو درب با ۳ کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm 80 در عرض و عمق cm 45 است.

کدکالا – نوع کالا – عمق – عرض – ارتفاع –  قیمت(ریال)

T-173 – تخت دونفره تاشوعمودی (۱۶۰) – ۴۵ – ۱۷۳ – ۲۱۵ –           22.800.000
KTL-50 – کتابخانه کناری چپ عرض (۵۰) – ۴۵ – ۵۰ – ۲۱۵ –            7.5000.000
VT5-75 – ویترین داراور عرض ۷۵ پنج کشو – ۴۵ – ۷۵ – ۲۱۵ –           11.800.000
KC-79 – کمد کنج ۷۹*۷۹ – ۷۹ – ۷۹  – 215 –                               12.700.000
MA-60 – میز آرایش عرض ۶۰ – ۴۵ – ۶۰ – ۲۱۵ –                             9.800.000
KTR-50 – کتابخانه کناری راست عرض (۵۰) – ۴۵ – ۵۰ – ۲۱۵ –          7.500.000
                              جمع کل ۷۲٫۱۰۰٫۰۰۰

COD:A2/6
سرویس تخت خواب تاشو دیواری عمودی دو نفره بهین جا چوب با عمق cm 45:
-تخت خواب کمجا دیواری دونفره با ابعاد تشکcm 140*200 و cm 160*200 می باشد. فضایی که تختخواب دیواری به تنهایی از اتاق خواب اشغال می کند cm153 و cm173 به ترتیب در عرض و cm215 در ارتفاع و عمقcm 45 است.
-برای باز شدن تخت خواب تاشو فضایی به اندازه cm 230 مورد نیاز می باشد.
-در سمت راست تخت کمجا میزآرایش دو کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm50 در عرض و عمق cm 45 است.
-در سمت چپ تختخواب کمجا کمد دو درب با ۳ کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm 80 در عرض و عمق cm 45 است.

کدکالا – نوع کالا – عمق – عرض – ارتفاع –  قیمت(ریال)

T-173 – تخت دونفره تاشوعمودی (۱۶۰) – ۴۵ – ۱۷۳ – ۲۱۵ –                22.800.000
K4-80 – کمد لباس ۸۰ چهارکشو درب بلند – ۴۵ – ۸۰ – ۲۱۵ –               12.500.000
K4-60 – کمد لباس ۶۰ چهار کشو درب بلند – ۴۵ – ۷۵ – ۲۱۵ –              10.400.000
K4-50 – کمد لباس ۵۰ چهار کشو درب بلند – ۴۵ – ۵۰ – ۲۱۵ –               9.900.000
KB-173 – کابینت فوقانی تخت دونفره عمودی  – 45 – 173 – 50 –           7.700.000
KB-80 – کابینت فوقانی عرض ۸۰ – ۴۵ – ۸۰ – ۵۰ –                              3.950.000
KB-60 – کابینت فوقانی عرض ۶۰ – ۴۵ – ۶۰ – ۵۰ –                              3.300.000
KB-50 – کابینت فوقانی عرض۵۰ – ۴۵ – ۵۰ – ۵۰ –                               3.150.000
                       جمع کل ۷۳٫۷۰۰٫۰۰۰

COD:A2/8
سرویس تخت خواب تاشو دیواری عمودی دو نفره بهین جا چوب با عمق cm 45:
-تخت خواب کمجا دیواری دونفره با ابعاد تشکcm 140*200 و cm 160*200 می باشد. فضایی که تختخواب دیواری به تنهایی از اتاق خواب اشغال می کند cm153 و cm173 به ترتیب در عرض و cm215 در ارتفاع و عمقcm 45 است.
-برای باز شدن تخت خواب تاشو فضایی به اندازه cm 230 مورد نیاز می باشد.
-در سمت راست تخت کمجا میزآرایش دو کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm50 در عرض و عمق cm 45 است.
-در سمت چپ تختخواب کمجا کمد دو درب با ۳ کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm 80 در عرض و عمق cm 45 است.

کدکالا – نوع کالا – عمق – عرض – ارتفاع –  قیمت(ریال)

T-153 – تخت دونفره عمودی (۱۴۰) – ۴۵ – ۱۵۳ – ۲۱۵ –                   21.500.000
K4-80 – کمد لباس ۸۰ چهارکشو درب بلند – ۴۵ – ۸۰ – ۲۱۵ –             12.300.000
MA4-50 – میز آرایش چهار کشو عرض ۵۰ – ۴۵ – ۷۵ – ۲۱۵ –              10.250.000
B-153 – کابینت فوقانی تخت دونفره عمودی – ۴۵ – ۱۵۳ – ۵۰ –            6.850.000
KB-80 – کابینت فوقانی عرض۸۰ – ۴۵ – ۵۰ ۵۰ –                               3.950.000
KB-50 – کابینت فوقانی عرض ۵۰ – ۴۵ – ۸۰ – ۵۰ –                            3.150.000
                        جمع کل ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰

COD:A2/9
رویس تخت خواب تاشو دیواری عمودی دو نفره بهین جا چوب با عمق cm 45:
-تخت خواب کمجا دیواری دونفره با ابعاد تشکcm 140*200 و cm 160*200 می باشد. فضایی که تختخواب دیواری به تنهایی از اتاق خواب اشغال می کند cm153 و cm173 به ترتیب در عرض و cm215 در ارتفاع و عمقcm 45 است.
-برای باز شدن تخت خواب تاشو فضایی به اندازه cm 230 مورد نیاز می باشد.
-در سمت راست تخت کمجا میزآرایش دو کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm50 در عرض و عمق cm 45 است.
-در سمت چپ تختخواب کمجا کمد دو درب با ۳ کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm 80 در عرض و عمق cm 45 است.

کدکالا – نوع کالا – عمق – عرض – ارتفاع –  قیمت(ریال)

T-153 – تخت دونفره تاشوعمودی (۱۴۰) – ۴۵ – ۱۵۳ – ۲۱۵ –           21.500.000
MA4-50 – میز آرایش چهار کشو عرض ۵۰ – ۴۵ – ۷۵ – ۲۱۵ –            10.250.000
                         جمع کل ۳۱٫۷۵۰٫۰۰۰

COD.A2-10
سرویس تخت خواب تاشو دیواری عمودی دو نفره بهین جا چوب با عمق cm 45:
-تخت خواب کمجا دیواری دونفره با ابعاد تشکcm 140*200 و cm 160*200 می باشد. فضایی که تختخواب دیواری به تنهایی از اتاق خواب اشغال می کند cm153 و cm173 به ترتیب در عرض و cm215 در ارتفاع و عمقcm 45 است.
-برای باز شدن تخت خواب تاشو فضایی به اندازه cm 230 مورد نیاز می باشد.
-در سمت راست تخت کمجا میزآرایش دو کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm50 در عرض و عمق cm 45 است.
-در سمت چپ تختخواب کمجا کمد دو درب با ۳ کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm 80 در عرض و عمق cm 45 است.

کدکالا – نوع کالا – عمق – عرض – ارتفاع –  قیمت(ریال)

T-173 – تخت دونفره تاشوعمودی (۱۶۰) – ۴۵ – ۱۷۳ – ۲۱۵ –        22.800.000
Kt-60 – کتابخانه عرض ۶۰ – ۴۵ – ۶۰ – ۲۱۵ –                              8.500.000
k-80 – کمد لباس ۸۰ دو درب – ۴۵ – ۸۰ – ۲۱۵ –                         10.700.000
                      جمع کل ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

بدون نظر

متاسفیم فرم دیدگاه گذاری بسته است.

error: Content is protected !!